ĐỢT ĐĂNG KÝ

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Thực hiện
1. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN năm 2024 15/04/2024 31/05/2024 Đăng ký
2. Đăng ký xét TUYỂN THẲNG trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2024 15/04/2024 30/06/2024 Đăng ký
3. Kết quả xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2023 23/06/2023 15/08/2023 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 30/06/2023 Tìm lại

HƯỚNG DẪN CHUNG

 

Trang tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ: 👉 https://tuyensinh.ufl.udn.vn/